Oblasti použitia

  • dvojvodičové prúdové sľučky
  • trojvodičové prúdové sľučky
  • viackanálové signálne systémy
  • ochrana vstupov PLC a vyšších systémov

Osemkanálové prepäťové ochrany OVP 81/yy-z a OVP 82/yy-z sa používajú predovšetkým na ochranu dvoj- a trojvodičových prúdových sľučiek 0/4-20 mA a signálnych vodičov.

Vyrába sa vo viacerých verziách, môže byť len asymetrická (voči spoločnej GND) alebo len symetrická a aj v zmiešanej verzii, so základnou alebo zvýšenou sériovou indukčnosťou.

Vstup je vybavený iskrišťom.

Ochrana je stupňovitá: kým sa pomalá ochrana uvedie do činnosti, vznikajúce prepätie je obmedzené rýchlou ochranou.

Indukčnosti v jednotlivých kanáloch účinne zabraňujú preniknutiu impulzných prepätí, kým rezistory chránia pomalé výkonové obmedzovače.

Zariadenie zodpovedá v EMC-ochrane európskej norme 89/336EEC. Na svorky INPUT pripájame vedenia, kde vzniká prepätie, na svorky OUTPUT pripájame chránenú stranu.

Technická dokumentácia:
Prepäťové ochrany - OVP81 a OVP82
Prepäťové ochrany - OVP81 a OVP82 - asymetricke
Prepäťové ochrany - OVP81 a OVP82 - symetricke