Oblasti použitia

 • Prevádza dvojvodičový signál na bežný binárny signál
 • Je pripojiteľný aj beznapäťovžý kontakt alebo tzv. „otvorený kolektor“
 • Zabezpečuje napájanie NAMUR snímača, Uc = 8,2 V DC
 • Deliaci pomer N nastaviteľný v rozsahu 1:1 … 4095:1
 • Nastaviteľná šírka výstupného vydeleného signálu
 • Priame pripojenie výstupného relé alebo napr. vstupu PLC
 • Optická kontrola prítomnosti napájania a stavu vstupu a výstupov
 • Jeden výstup opakuje vstupný impulz ( 1:1)
 • Dva výstupy s deliacim pomerom (N:1)
 • Izolačné napätie 500 Vef voči vstupu a výstupy voči sebe
 • Napájacie napätie je +12 V DC (NAD212) alebo +24 V DC (NAD224)
 • Montáž na 35 mm DIN-lištu

Prevodník typu NAD212 a NAD224 slúži na spracovanie NAMUR signálu rôznych snímačov (približovacie snímače, snímače prietoku, optické, kapacitné, indukčné snímače, atď.). Vstupný signál podľa DIN19234 (EN60947-5-6) sa pripája na svorku NAMUR (+ pól,  C) a na svorku GND (- pól, B). Signál bežného beznapäťového kontaktu, REED alebo otvorený kolektor je možné pripojiť medzi svorky REED (+ pól, A) a GND (B). Kladné impulzy privádzame na vstup IMP (D) voči GND (B). Vstupy a výstupy sú chránené proti prepätiu a účinkom bleskov rýchlou supressorovou ochranou.

Ak vstupný signál NAMUR je menší ako 1 mA, výstup 1:1 je vypnutý. Ak vstupný prúd je väčší ako 3 mA, výstup 1:1 je zapnutý. Dva výstupy N:1 sa zapínajú a vypínajú podľa binárne prednastaveného deliaceho pomeru v rozsahu 1:1 … 4095:1 (212). Šírka vydelených impulzov je nastaviteľná na hodnotu 1x, 4x, 16 x šírky vstupného impulzu.

Modul je chránený proti pripojeniu napájania s opačnou polaritou. Prítomnosť napájania, stav výstupného signálu 1:1 a dvoch výstupov N:1 signalizujú na prednom paneli LED signálky.

Technická dokumentácia
Návod na použitie