Oblasti použitia

  • Prevádza dvojvodičový NAMUR-signál na bežný binárny signál (zap/vyp)
  • Je možné pripojiť aj beznapäťový kontakt alebo tzv. ,,otvorený kolektor“
  • Priame pripájanie výstupného relé alebo vstupu PLC
  • Optická kontrola prítomnosti napájania a stavu výstupu
  • Izolačné napätie 1 kVef
  • Zabezpečuje napájanie NAMUR snímača, Uc = 8, 2 V DC
  • Výstupom sú dva galvanicky oddelene binárne signály s tranzistormi typu NPN
  • Napájacie napätie modulu je +12 V DC (NAM012) alebo +24 V DC (NAM024)
  • Montáž na 35 mm DIN – listu

Prevodník typu NAM012 a NAM024 slúži na spracovanie NAMUR signálu rôznych snímačov. Vstupný signál podľa DIN-EN 60947-5-6 sa pripája na svorku NAMUR (+ póI) a na svorku GND (-póI). Signál bežného beznapäťového kontaktu, REED alebo otvorený kolektor je možné pripojiť medzi svorky REED(+) a GND. Vstup je chránený proti prepätiu a účinkami bleskov rýchlou supressorovou ochranou.
Ak vstupný signál je menší ako 1 mA, výstupy typu NPN ,,otvorený kolektor-emitor“ sú vypnuté. Ak vstupný prúd je väčší ako 3 mA, výstupy sú zapnuté. Výstupy sú na vstupných obvodoch ako aj vzájomne galvanicky oddelené, sú chránene proti pripojeniu s opačnou polaritou a proti prepätiam. Nie sú chránene proti nadprúdom nad
500 mA.
Modul je chránený proti pripojeniu napájania s opačnou polaritou. Prítomnosť‘ napájacieho napätia na prednom paneli indikuje zelena signálka, zapnutý výstup indikuje žltá signálka.

Technická dokumentácia