Oblasti použitia

  • Senzorová technika
  • Ochrana vstupov mikropočítačov a vyhodnocovačov
  • Ochrana napájacích systémov meracích zariadení
  • Prístrojová technika
  • Ochrana systémov s prúdovými slučkami 0/4-20 mA

Modul OCL025 slúži na ochranu vstupov vyhodnocovačov, A/D prevodníkov a mikropočítačov, atď, pred prepätiami a účinkami bleskov a atmosférickej elektriny, ktoré vznikajú na prívodných kábloch prúdových slučiek 0/4-20 mA . Ma stabilné obmedzenie napätia . V princípe je to vratná elektronická poistka s prepäťovou ochranou. Kým sa pomalá výkonová ochrana uvedie do činnosti, vznikajúce prepätie je obmedzene rýchlou ochranou . Ochrana zaručuje EMC podľa 89/336EEC. Ak v dôsledku chyby na vedení či v senzore alebo preťažením dôjde k nadprúdu, modul limituje prúd v slučke na 23-25 mA. Chybový stav je indikovaný červenou signálkou na prednom paneli a elektrickým výstupom ERR typu ,,wired-or“ s možnosťou paralelného prepojenia viacerých modulov . Je chránený voči pripo­jeniu napájania s opačnou polaritou. Montáž na lištu DIN-35 mm.

Technická dokumentácia