Tenzometrické hydrostatické snímače tlaku a hladiny tekutín

 

Oblasti použitia

  • meranie hladiny vo vrtoch a studniach
  • meranie hladiny vo vodojemoch a nádržiach
  • meranie hladiny odpadovej vody
  • meranie tlaku tekutín, plynov a pár
  • riadenie čerpania pitnej a odpadovej vody

Tenzometrické snímače NIVOPRESS sú určené na kontinuálne meranie hladiny, ako aj na meranie tlaku plynov, tekutín a pár.

Na meranie hladiny (hydrostatiského tlaku) sa dodáva v ponornom prevedení, na meranie tlakov v prevedení s normalizovaným pripojením.
Snímač a vyhodnocovacia elektronika sú teplotne kompenzované a umiestnené vo valci z nehrdzavejúcej ocele.

Tesnosť sondy je zabezpečená tromi spôsobmi tesnenia. Konze ponorného prevedenia pre čisté tekutiny sú kuželového tvaru, čo uľahčuje zavedenie a vytiahnutie sondy z úzkych vrtov bez nebezpečia zaseknutia.

Prevedenie NPM s veľkoplošnou membránou spoľahlivo zabezpečí kontinuálne meranie hladiny aj pri extrémne znečistených tekutinách (napr. odpadová voda) s možnosťou ľahkej údržby a čistenia. Jeho upevnenie je možné pomocou závesného lana alebo tyče.

K univerzálnemu typnu NPP424-2 je k dispozícií držiak do odpadovej vody.

Celá séria snímačov je externe elektricky kalibrovateľná, nie je potrebný HART-modem, notebook, atď.

Technická dokumentácia:
Návod na kalibráciu:
Návod na ochranu zariadenia:
nivopress npp 424-1 | npp 424-2 | npm 421
nivopress npp 424-1 | npp 424-2 | npm 421