Vodivosntý limitný snímač a dvojbodový regulátor – VSH411

Vodivostný snímač hladiny VSH411 je určený k snímaniu limitných alebo diferenčných hladín nevýbušných a nehorľavých tekutin – najmä vody – s vodivosťou lepšou ako 15 μS/cm.

Bežná pitná voda v prírode a pitná voda splňuje túto podmienku, nehodí sa však na snímanie hladiny destilovanej vody, demineralizovanej vody alebo napr.  kotlového kondenzátu.

Prístroj vyhodnocuje zmenu elektrického odporu medzi snímacou a referenčnou elektródou. U kovových nádrží, kde je bezprostredný kontakt nádrže s tekutinou, stena nádrže môže nahradiť referenčnú elektródu E3 – je na potenciáli GND. Výstupom vyhodnocovacej jednotky sú dva negované PNP tranzistorové výstupy typu otvorený kolektor, ktoré spínajú napr. relé. Výstupy môžu byť priamo pripojené na vstupy bežne používaných typov PLC. Prítomnosť napájacieho napätia, zaplavenie jednotlivých elektród a zopnutie priameho – nenegovaného výstupu indikujú LED signálky na prednom paneli. Použitie striedavého meracieho signálu cca 500 Hz veľmi malej intenzity vylučuje vznik elektrolýzy na elektródach, odstráni ich koróziu a zaručuje dlhú životnosť ako aj odolnosť proti rušeniu. Elektródové vstupy a výstupy sú opatrené prepäťovou ochranou.

Ďaľšie informácie a technické údaje nájdete nižšie v návode na použitie.

VHS411
Návod na použitie a tech. dokumentácia: