Vodivosntý limitný snímač a dvojbodový regulátor – VSH411

Vodivostný snímač hladiny VSH411 je určený k snímaniu limitných alebo diferenčných hladín nevýbušných a nehorľavých tekutin – najmä vody – s vodivosťou lepšou ako 15 μS/cm.

Bežná pitná voda v prírode a pitná voda splňuje túto podmienku, nehodí sa však na snímanie hladiny destilovanej vody, demineralizovanej vody alebo napr.  kotlového kondenzátu.

Prístroj vyhodnocuje zmenu elektrického odporu medzi snímacou a referenčnou elektródou. U kovových nádrží, kde je bezprostredný kontakt nádrže s tekutinou, stena nádrže môže nahradiť referenčnú elektródu E3 – je na potenciáli GND. Výstupom vyhodnocovacej jednotky sú dva negované PNP tranzistorové výstupy typu otvorený kolektor, ktoré spínajú napr. relé. Výstupy môžu byť priamo pripojené na vstupy bežne používaných typov PLC. Prítomnosť napájacieho napätia, zaplavenie jednotlivých elektród a zopnutie priameho – nenegovaného výstupu indikujú LED signálky na prednom paneli. Použitie striedavého meracieho signálu cca 500 Hz veľmi malej intenzity vylučuje vznik elektrolýzy na elektródach, odstráni ich koróziu a zaručuje dlhú životnosť ako aj odolnosť proti rušeniu. Elektródové vstupy a výstupy sú opatrené prepäťovou ochranou.

Ďaľšie informácie a technické údaje nájdete nižšie v návode na použitie.

VHS411
Návod na použitie a tech. dokumentácia:

Vodivosntý limitný snímač a dvojbodový regulátor – VSH413

Pripravujeme…

VSH413 - pripravujeme
VSH413 - pripravujeme
Návod na použitie a tech. dokumentácia:

Vodivosntý hladinový spínač a dvojbodový regulátor – VSH415

Modul konduktívneho hladinového spínača a regulátora so štyrmi funkciami a označením VSH415 je určený na signalizáciu hladiny a na dvojbodovú reguláciu hladiny kvapalín s minimálnou vodivosťou 15 μS/cm.

Na nastavenie žiadaných hladín používa dve ponorné elektródy (El, E2) ako aj jednu spoločnú elektródu E3,  ktorú môže tvoriť aj samotná nádrž, ak je z elektricky vodivého materiálu a je elektricky spojená s tekutinou v nádrži (nádrž nemá vnútornú izoláciu).  Elektróda E3 je na potenciáli GND.

Použitá vyššia pracovná frekvencia cca 500 Hz a nízky pracovný prúd elektródy umožňuje použitie aj netienených kratších prívodných káblov k elektródam a  arantuje dlhú životnosť elektród, nakoľko nenastáva elektrolýza.

Stav oboch elektród je signalizovaný červenými LED signálkami (El, E2) na prednom paneli: svietením signalizujú stav namočenej elektródy.

Hladinový spínač má štyri funkcie: signalizácia hornej (maximálnej) hladiny, signalizácia dolnej (minimálnej) hladiny, plnenie nádrže (pri dolnej hladine sa zapne výstup R, pri hornej sa vypne) a vyprázdňovanie nádrže (pri hornej hladine sa zapne výstup R a pri dolnej sa vypne).

Ďaľšie informácie a technické údaje nájdete nižšie v návode na použitie.

VHS415
Návod na použitie a tech. dokumentácia: