Oblasti použitia

  • senzorová technika
  • ochrana vstupov mikropočítačov
  • ochrana senzorov, snímačov
  • telekomunikačná technika
  • prístrojová technika

Dvojvodičové prepäťové ochrany majú stupňovité obmedzenie napätia. Kým pomalá výkonová ochrana sa uvedie do činnosti, vznikajúce prepätie je obmedzené rýchlou ochranou.

Z hľadiska obmedzenia napätia sa vyrábajú dva typy.

Vývod GND je odporučené zapojiť na ochrannú zem čo najkratšou cestou. Ak je zemniace vedenie príliš dlhé, znižuje sa účinnosť ochrany a reakčný čas sa predlžuje. Pri prekročení Pmax sa ochrana skratuje. Ochrana zaručuje EMC podľa 89/336 EEC. Ochrana je obojpolaritná.

Na svorky IN je pripojené vedenie, kde sa očakáva vznik prepätí, na svorky OUT je zapojené chránené zariadenie.

Technická dokumentácia:
2018 - dimensio.sk - OVP - Prepäťové ochrany - obrázok - OVP 32/33 - OVP 22/33
2018 - dimensio.sk - OVP - Prepäťové ochrany - typ