Oblasti použitia:

  • Testovanie priemyselných systémov
  • Nastaviteľný zdroj prúdu 2…22 (27 mA) mA
  • Tri prednastavené hodnoty prúdu: 4, 12, 20 mA
  • Testovanie prúdových sľučiek 4…20 mA
  • Náhrada dvojvodičových snímačov 4…20 mA
  • Test celistvosti prúdovej sľučky s optickou indikáciou
  • Laboratórne, dielenské a výrobné testovanie

UPD222 slúži na testovanie prúdových sľučiek priemyselných systémov, má rozšírené možností oproti jednoduchšiemu prístroju PCS222. Funguje pre priemyselné prúdové sľučky 4…20 mA v dvoch režimoch: ako zdroj prúdu (source) a zároveň aj ako hltač prúdu (sink), v oboch prípadoch je možné prúd nastaviť plynule alebo si zvoliť jedno z troch prednastavených hodnôt. Hltač prúdu je napájaný zo sľučky, zdroj prúdu má vlastné vnútorné napájanie  z 2 ks 9 V – článkov 6F22.

Pre pripojenie prúdovej sľučky má UPD222 trojicu prípojných svoriek. Stredná svorka COM (žltá) je spoločná pre oba režimy. Samostatnú svorku SOURCE (čierna) má prúdový zdroj a samostatnú svorku SINK (červená) má prúdový hltač. Prepnutím prepínačaTEST-OFF-ON do polohy TEST vnútime do sľučky prúd cca 15 mA. Prepínačom ADJ-FIX volíme plynulé nastavovanie prúdu alebo pevné, prednastavené hodnoty. Ak na panelové svorky mA-metru nie je pripojený merací prístroj, intenzita svietenia LED-signálky LOOP je úmerná prúdu v sľučke. Ak pripojíme k UPD222 mA-meter, je možné merať prúd v sľučke bez prerušenia sľučky. Správne pripojenie mA-metru je signalizované zhasnutím signálky LOOP. Na svorky mA-metru nepripájame žiadne cudzie napätie. Nepoužívajme oba režimy súčasne. Odpojením sľučky  od trojice svoriek je prístroj automaticky vypnutý.

Technicka dokumentácia:
Návod na použitie: