Dodávame 14 ďalších signálových modulov.

Popis k jednotlivým modulom si môžete prečítať nižsie, alebo si môžete stiahnúť ako PDF súbor.

Cenník signálových modulov poskytneme na vyžiadanie.

Zoznam dodávaných modulov

 

1. AGO420 – Galvanický oddeľovač 4-20/4-20 mA

Vstupná strana pasívna (musí sa vnútiť prúd 4-20 mA z cudzieho zariadenia). Výstupná strana dvojvodičová, pasívna (hltač prúdu – sink). Bez nutnosti napájania. Montáž na DIN lištu.

2. AGO124 – Galvanický oddeľovač 0-10 V / 4-20 mA

Vstupná strana 0-10 V napájaná 24 V=, výstupná strana sa spáva ako pasívny hltač prúdu (dvojvodič – sink). Montáž na DIN lištu.

3. AGO120 – Galvanický oddeľovač 0-10 V/ 4-20 mA

Galvanický oddeľovač 0-10 V/ 4-20 mA. Je osobitne napájaná tak vstupná ako aj výstupná strana . Výstup je aktívny 4-20 mA. Montáž na DIN lištu.

4. AGO020 – Galvanický oddeľovač 0-20/0-20 mA

Je osobitne napájaná tak vstupná ako aj výstupná strana. Výstup je aktívny (zdroj prúdu). Montáž na DIN lištu.

5. AGO142 Galvanický oddeľovač 0…10 V / 2 x 4…20 mA

Slúži na galvanické oddelenie a prevod signálu 0…10 V na dve galvanicky oddelené nezávislé pasívne dvojvodičové sľučky 4…20 mA. Vstupná strana má napájanie + 24V, výstupy sú napájané z jednotlivých dvojvodičových sľučiek 9…30 V=. Montáž na DIN lištu.

6. AGO242 – Galvanický oddeľovač 4…20 mA / 2 x 4…20 mA

Slúži na galvanické oddelenie signálu 4…20 mA na dve galvanicky oddelené nezávislé pasívne dvojvodičové sľučky 4…20 mA. Vstupná strana má napájanie + 24V, výstupy (hltače prúdu – sink) sú napájané z jednotlivých dvojvodičových sľučiek 9…30 V=. Môžu sa radiť do kaskády pri strate napätia sľučky 3 V=/modul. Montáž na DIN lištu.

7. NAM222 – Prevodník NAMUR signálu s rozlíšením smeru

Slúži na spracovanie Namur signálu s rozlíšením smeru (napr. OPTO snímač vodomeru Meinecke, Sensus, HRI-MEI s rozlíšením smeru prúdenia vody, približovacie – proximity senzory, atď.). Má dva identické galvanicky oddelené impulzné výstupy a dva galvanicky oddelené komplementárne výstupy pre signalizáciu smeru. Napájanie 24 V=. Montáž na DIN lištu.

8. PRI420 – Prevodník odporu na prúd 4…20 mA

Prevodník odporu na prúd 4…20 mA. Odpor je možné pripojiť dvojvodičovo, resp. trojvodičovo. Má štyry rozsahy (voliteľné jumprami) 0…100 Ohm, 1 kOhm, 10 kOhm a jeden zákaznícky v rozsahu 0…10 kOhm. Možnosť až štyroch zákazníckych rozsahov. Výstup 4…20 mA je dvojvodičový, pasívny hltač prúdu (sink). Prevodník je napájaný zo sľučky. Montáž na DIN lištu.

9. PPT101 – Prevodník teploty na prúd 4…20 mA

Prevodník teploty na 4-20 mA s čidlom Pt100. Čidlo Pt100 môže byť zapojené ako dvojvodičové alebo trojvodičové. Výstup 4…20 mA je dvojvodičový, pasívny hltač prúdu (sink), prevodník je napájaný zo sľučky. Montáž na DIN-lištu.

10. PTP101 – Ponorný prevodník teploty IP68

Ponorný teplomer – prevodník teploty s čidlom Pt100. Krytie IP68, rozsah merania -20…+70 ˚C.  Výstup je dvojvodičový na 4-20 mA, prevodník je napájaný zo sľučky. Kábel ľubovoľnej dĺžky je pevne montovaný.

11. DSPxxx  – Dvojkanálová prepäťové ochrana voči GND

(xxx – požadované prahové napätie na výstupe)

Dvojkanálová prepäťová ochrana na DIN lištu na sľučky 0/4-20 mA, ktorá chráni výstupy voči GND. Zdrojmi prúdu sú vonkajšie aktívne dávače. Výstup je obmedzený na napätie xxx, napr. 5,8V=, dodáva sa podľa špecifikácie zákazníka. Ochrana je vratná do pohlteného výkonu  600W/1ms.

12. SSPxxx  – Jednokanálová prepäťové ochrana voči GND

(xxx – požadované prahové napätie na výstupe)

Detto ako DSPxxx, len jednokanálová a tým aj lacnejšia. Montáž na DIN-lištu.

13. PRS220 – Prúdom 0/4…20 mA riadený dvojkanálový spínač

Je to modul prúdom riadeného dvojkanálového spínača. Vstup je prúdová sľučka 0/4…20 mA, výstupom sú silové prepínacie kontakty relé pre jednotlivé kanály. Používa sa ako limitný/diferenčný spínač s rôznymi programovateľnými funkciami. S výhodou sa používa napr. pri riadení čerpania s dvomi čerpadlami (pitná, odpadová voda). Montáž na DIN-lištu. Kliknutím sem si môžete stiahnuť dokumentáciu PRS220.

14. BGO220 – Dvojkanálový binárny galvanický univerzálny oddeľovač

Dvojkanálový, galvanicky oddelený binárny oddeľovač, bezpolaritný. Výstupy sú typu open collector-emitor s max. zaťažením 30V/0,5A DC. Montáž na DIN-lištu.