AGL200 – dvojvodičový galvanický oddeľovač prúdovej sľučky

Výhody:

  • izolačná pevnosť – vstup/výstup 4 kVef
  • prenos energie pre napájanie dvojvodičového snímača
  • nízky úbytok napätia na oddeľovači, typ: 2,5 V
  • montáž na listu DIN 35
  • presnosť‘ prevodu lepšia ako 0,2%

Modul AGL200 slúži na galvanické oddelenie štandardných prúdových signálov 0-20 mA, 4-20 mA. Vlastné napájanie získava zo vstupnej prúdovej slučky, teda nepotrebuje osobitné napájanie. Modul sa dá použiť‘ aj na oddelenie pasívneho dvojvodičového snímača, ktorý je napájaný po slučke 4…20 mA. Ak sa oddeľuje signál v rozsahu 0…20 mA, záťaž musí byt‘ odporová. Galvanické oddelenie zaisťuje precízne vyhotovený transformátor. Vstupný prúd sa premení na striedavý signál a po pretransformovaní sa demoduluje na jednosmerný prúd. Modul je chránený proti rušivým impulzom a proti prepólovaniu. Oddeľovač je v princípe “Jednosmerný transformátor“ prúdu, preto vstupný aj výstupný obvod musí byt‘ súčasne uzavretý. Tak vstup ako aj výstup je opatrený radiačnými plynovými prepäťovými prvkami.

Technická dokumentácia:
AGL200 - dimensio.sk - Galvanicky oddelovac
AGL200 - dimensio.sk - Galvanicky oddelovac